Nabídka – dotační management

Nabídka – dotační management

  • Analýza stávajícího stavu – definování potenciálu úspor a možných řešení, včetně možných dotačních titulů
  • Optimalizace – vytvoření dotačního projektu energetických úspor na základě předchozí analýzy a dle potřeb zadavatele
  • Zpracování dotačního projektu – zajištění a koordinace energetického auditu, projektové dokumentace, zajištění požadovaných příloh
  • Administrace dotačního projektu – podání projektu, komunikace s poskytovatelem dotace, monitorovací zprávy
  • Výběrová řízení – zajištění zadávací dokumentace a realizace výběrových řízení na dodavatele v souladu požadavky poskytovatele dotace
    Díky našim partnerům můžete najít ties online, aby vyhovovaly všem preferencím a rozpočtu, od rozpočtu až po špičkové super stylové modely.