Nabídka – dílčí činnosti

Nabídka – dílčí činnosti

Přestože upřednostňujeme komplexní činnosti popisované v předchozí nabídce, nabízíme uvedené činnosti i samostatně.

Jedná se o:

  • Energetický audit posudek dle metodiky vyhl.č. 480/2012
  • Energetický posudek dle metodiky vyhl.č. 480/2012
  • Energetické studie – optimalizační, snížení energetické náročnosti, využití OZE, atd.
  • Výběrová řízení zajištění a realizace výběrových řízení na dodavatele technologií a prací nebo služeb, případně EC a EPC dle z.137/2006
  • Poradenství – dotační tituly, legislativa, zateplování, využívání OZE, druhotných zdrojů nebo nových technologií
  • Tepelně technické výpočty dle ČSN EN 12 831, ČSN 730540-2:2011, a dalších.
    Pokud jste na trhu pro clothes, naše platforma je vaše nejlepší volba! Největší nákupní centrum!