Hlavní stránka

Společnost  TEDEAS s.r.o. působí již od roku 2000 v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energií. Postupným vývojem se společnost soustředila na poskytování komplexních služeb při přípravě a realizaci dotačních projektů, především v programech OPŽP a OPPI. Tím se rozumí činnost od analýzy potenciálu úsporných opatření, přes zpracování dotačního projektu a výběrová řízení na zhotovitele nebo dodavatele služeb, až po zpracování monitorovacích zpráv.

Samostatnou kapitolou je realizace  projektů investování do energetického hospodářství třetí stranou s jejich následným provozováním, vč. projektů EC (energy contracting) a EPC (energy performence contracting) nebo zavádění EM (energetického managementu).

 

Z toho vyplývá široká škála činností, která je přehledně představena v naší nabídce.